SEYYÎD EBÛL VEFÂ TÂCUL ARİFİN’İN ANADOLU’DAKİ EVLÂD-U AHFÂDI İLE HULEFÂSI

Vefâîyye Tarikatının kurucusu ve Ehl-i Beyt Efrâdının kutlu İmâmlarından ve dahi Kûtûblarından Seyyîd Ebûl Vefâ Tâcûl Ârifîn Hazretlerinin “Meşâyîhul Erbâîn yani Kırk Şeyhler” olarak zikredilen seçkin halifeleri ki aralarında kendi akrabasından da olan Sâhîhu’n-Neseb Sâdât-ı Kîrâm’dan zevâtta mevcuttur. Bu zevât-ı kîrâmdan Anadolu’ya gelen mubarek zâtların bazıları şunlardır:

 

1) Şeyh Ebûl Abbâs Şihâbûddîn :

 

Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin amcası Seyyîd Muhammed Minhâc’ın evlâdıdır ve Kırk Şeyhlerdendir. Ağuiçen Ocağı başta olmak üzere Üryân Hızır Ocağı, Mineyik Ocağı, Kâlender Ocağı mensubu seyyidler bu zâtın soyuna mensuptur.

 

2) Şeyh Ahmed Tavîl :

 

İmâm Ebû Zekeriyyâ Yahyâ es-Sarsarî Hazretlerinin rivayetine göre ve eldeki mevcut siyâdetnamelere göre Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin evlâdından ve Kırk Şeyhlerdendir. Şeyh Ahmed Dede Ocağı, Şeyh Hasan Ocağı, Seyyîd Teslîm Abdâl Ocağı ve Seyyîd Kemâl Ocağı mensubu seyyidlerin ceddidir ve de Sarı Sultân lakabı ile meşhur olmuştur.

 

3) Şeyh Pîr Hayatûddîn :

 

Eimme-i Ehl-i Beyt’ten İmâm Câfer es-Sâdık Hazretlerinin nesline mensup olup Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin evlâdındandır ve Kırk Şeyhlerdendir. Zeynîyye Tarikatının meşâyîhinden meşhur Seyyîd Velâyet b. Ahmed hazretlerinin ceddîdir.

 

4) Şeyh Huseyin Râî :

 

Siyâdetnâmelere göre Eimme-i Ehl-i Beyt’ten İmâm Mûsâ el-Kâzım Hazretlerinin nesline mensup olup Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin hûlefâsından ve Kırk Şeyhlerdendir. Sivas’taki Şeyh Çoban Ocağı’nın ceddîdir.

 

5) Şeyh Merzubân-ı Velî :

 

Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin sülâle-i tâhîresinden olan hûlefâsından ve Sivas’taki Vefâîyye Sâdâtının ecdâd-ı kirâmındandır.

 

6) Şeyh Pîr Mansûr : 

 

Ehl-i Beyt’ten Seyyîd İmâm Alî b. Abdullâh es-Seccâd Hazretlerinin nesline mensup olup Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin hûlefâsındandır ve meşhur Mirdâsî Beylerinin ecdâd-ı kirâmındandır.

 

7) Şeyh Hasan Zerrâkî :

 

Eimme-i Ehl-i Beyt’ten İmâm Câfer es-Sâdık Hazretlerinin nesline mensup olup Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin hûlefâsındandır ve meşhur Zırkî Beyleri ile Muşar Beylerinin ceddîdir.

 

8) Şeyh Muhammed Şivekârî :

 

Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin sülâle-i tâhîresinden olan evlâdından ve Sâdât-ı Vefâîyyeden Seyyîd Kûçek Şîvekârî Hazretlerinin ecdâdındandır.

 

9) Şeyh Numân Dede Kargın :

 

Eimme-i Ehl-i Beyt’ten İmâm Mûsâ el-Kâzım Hazretlerinin nesline mensup olup Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin kurduğu “Vefâîyye” tarîkâtının “Kârkınîyye” kolunun Pîrîdir ve rivâyete göre 400 Meşâyîh-i Vefâîyyenin mürşîdidir. Dede Kargın Ocağı seyyîdleri başta olmak üzere; Seyyîd Güvenç Abdâl Ocağı, Seyyîd Hasan el-Kırzî Ocağı ile Sâdât-ı Mendîyye’nin ceddî emcedidir.


Paylaş

Kommentare: 9
 • #9

  Alphan İnan (Sonntag, 28 Januar 2024 21:06)

  Ehli Beyt Candır.

 • #8

  Alphan İnan (Dienstag, 03 Oktober 2023 20:53)

  Alevi ve bektaşi canlar,candır.

 • #7

  Nurullah Alphan İnan (Samstag, 02 Mai 2020 07:17)

  Eğer,böyle Tasavvuf büyükleri ve Ehli Beyt sevdalıları olmasaydı.Türkiye'de de,aynı Suriye'de olduğu gibi,radikal akımlar olurdu.Türkiye'de,Suriye gibi olurdu,hatta Suriye'den de bin beter olurdu.

 • #6

  Alphan İnan (Freitag, 01 Mai 2020 05:09)

  ALLAH(C.C)BU ÜMMETİ,EHLİ BEYTİN OCAĞINDAN AYIRMASIN,EHLİ BEYTİN DUASI DA BU ÜMMETİN,EHLİ BEYT SEVDALILARI ÜZERİNDEN,MAZLUMLARIN ÜZERİNDEN,HİÇ EKSİK OLMASIN.İNŞA ELLAH

 • #5

  Nurullah Alphan İnan (Mittwoch, 29 April 2020 22:39)

  Allah(C.C)Ehli Beyti ve Ehli Beyt Sevdalılarını,iki cihanda,aziz ve payidar eylesin.İnşa Ellah.

 • #4

  ALPHAN İNAN (Samstag, 25 April 2020 17:23)

  İSLAMİYETİN ÖZÜNÜ,MİLLETÇE,BÖYLE BÜYÜK ZATLARDAN,BÖYLE, BÜYÜK ANADOLU BİLGELERİNDEN ÖĞRENDİK,ÇOK ŞÜKÜR...

 • #3

  Nurullah Alphan İnan (Samstag, 25 April 2020 16:22)

  ANADOLUYU,BÖYLE,ALPERENLER,MÜSLÜMANLAŞTIRDI.

 • #2

  Alphan İnan (Freitag, 24 April 2020 14:31)

  Ne mutlu ,bizlere ki,bizim ülkemizden de,böyle büyük zatlar yetişmiş.

 • #1

  Nurullah Alphan İnan (Mittwoch, 29 Januar 2020 22:14)

  Allah(C.C)şefaatlerine,tüm müslümanları,nail eylesin.


Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi