Anasayfa 2


4.Ocakzadeler Buluşması (Etkinlik)


Pir Sultan Abdal Ölmedi!

 

Kişiler gibi halklar da yarınından kuşkulu, karamsarlık ve çaresizlik içinde yaşamak istemez, yaşayamazlar. Halkların bunca kahramanı, olağanüstü güç ve yetilere sahip insanları yetiştirip yaşatmaları boşuna değil.  Yüce ermişler,  “yerin yedi kat altını ve yedi kat üstünü” bilecek güçte bilgeler, ölümsüz şair ve edipler, kısacası olağanüstülüklerle dolu efsanevi kültür dünyasının kahramanları, halkların geleceğe bağlılıklarının, sönmeyen o yaşama tutkusunun birer ürünü olarak değerlendiril-melidir.Devamı...


4.Ocakzadeler Buluşması (Fotoğraflar)


Mahmut Doğanoğlu Dede

 

Gerek Tunceli’de, gerekse Almanya’da sürekli gençlerin yolu sürmesi konusunda yapıcı çalışmalar içinde olan halkın sevgisine mazhar olmuş inanç önderlerimizden birisi de Mahmut Doğaoğlu Dedemizdir.

 

Yüzlerce yıllık inancımızı, yolumuzu, kültürümüzü sizler bugünlere getirdiniz. O yüzden, bu yolun yolcusu olan sizi tanımak bizim için bir görev. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi ocaktansınız?Devamı...


Şeyh Ahmed Dede Türbesi


Şeyh Hasan Köyü

 

 

Şeyh Hasan Köyü Malatya ilinin Muşar nahiyesine bağlı bir köydür. 1987 yılında Karakaya Baraj Gölü altında kalmış olan köy Elazığ iline bağlı Baskil kazasının Tabanbükü (Şeyh Hasan) mezrasına yerleştiler.Elazığ iline 81 km, Baskil ilçesine 43 km uzaklıktadır.Ulaşımını Malatya battalgazide bulunan atabey iskelesinden hareket 25 dk.sürer 8 km mesafesi vardır Çiğdemli Köyü iskelesinde ulaşım sağlanır. Devamı...


Erdebil Ziyareti

Erdebil ziyareti...(Ali Ağırgöl)...Devamı...


DİYARBAKIR VALİSİNİN 1835 TARİHİNDE OVACIK ÜZERİNE SEFERİ

 

Aşağıda, 1835 yılında Diyarbakır Valisi olan MehmedReşid Paşa’nın, Çemişgezek ve Ovacık aşiretleri üzerine yaptığı sefer neticesinde kaleme aldığı raporun önce sadeleştirilmiş geniş bir özeti, ardından transkripsiyo- nu ve belgenin orijinal halinin bir kopyası verilmiştir. Belge Başbakanlık Osmanlı Arşivinde, “HAT, Dosya No: 447 ve Gömlek No: 22311 B” koduyla kayıtlıdır.Devamı...


Hz. ALİ´NİN DOĞUM GÜNÜ VE SULTAN NEVRÛZ

 

1. Nevrûz ve Yılbaşı:

 

Nev-rûz Farsça bir sözcük olup, yeni-gün anlamına gelir. Ne ki sözcük başlangıçtaki bu anlamıyla kalmamış, zamanla ve işlevlerine uygun olarak yeni-yıl. yeni-yıl’ın ilk günü, baharın gelişi ve doğanın canlanışı gibi anlamlar kazanmıştır. Arapça eserlerin çoğunda nayrûz diye de geçer. Türkiye’de “Mart Dokuzu”, Türki diye adlandırılan devletlerin bir kısmında “Ergenekon’dan Çıkış Bayramı” şeklinde nitelendirildiği de biliniyor. Bu ve benzeri değişik nitelemelerin, Nevrûz’un geleneksel anlamı bakımından pek bir değişikliğe yolaçmadığını da belirtmekte yarar var...Devamı...

Yol,Erkan ve Inanç Kavramları

 

Yol ve erkân kavramları Alevilik’te sık sık kullanılır. Burada yol, Arapça’dan gelen tarik ve tarikat’la eşanlamlı değil. Bu anlamda Alevilik ne bir tarikat  ne de herhangi bir mezhep anlamına gelir. Yedi Ulu’dan biri olan Nesimi, inancını tanımlarken şöyle söyler:

 

Sorma behey softa mezhebimizi

Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır

Çağırma meclis-i riyaya bizi

Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır...Devamı...


Cem'in  anlamı ve Erkanımızdaki yeri

 

Cem ya da Ayin-i Cem, Alevi toplumunun toplu ibadet erkânını ifade eder. Osmanlı dönemi boyunca yasaklı tutulan Aleviliğe bağlı olarak, Cem ve her türlü ibadet yasaklanmıştır. Bu nedenle toplumumuz ibadet gereksinimlerini son derece gizli bir biçimde yerine getirmeye, onu devlet görevlileri ve güvenlik kuvvetlerinin göremeyeceği koşullar altında gerçekleştirmeye azami özen göstermiştir. Cem’in yapıldığı mekânların önüne, köylere gelen yolların izlenebileceği tepelere gözcüler koymayı ihmal etmemiş, böylece şeriat temelli teokratik Osmanlı zulmünden korunmaya çalışmıştır.Devamı...


Müzik tavsiyeleri


Şah İsmail Hatayi

 

Alevi inancı tarihi boyunca sayısız önderler, kamil insanlar, çağının ve toplumun bir değil onlarca adım önünde olan insanlar yetiştirdi. Bu insanlar sadece Aleviler için değil, bütün insanlık için çok büyük kazanımlardır. İşte bu insanlardan biri de ŞAH İsmail’dir. Şah İsmail çağının en önemli siyasetçisi, savaşçısı, din önderi, yazarı ve sanatçısıdır. Aradan 500 yıllık bir zaman geçmesine karşın Şah İsmail’in deyişleri daha bir güzelleşerek insanların beynin de ve yüreğindeki yerlerini korumaktadır. Şah İsmail 37 yıllık ömründe sayısız savaşlar kazanmış, ülkeler fethetmiş, sayısız insanı örgütlemiş ve sayısız sanat eseri üretmiştir. Yaşadığı dönemde değil, onu takip eden dönemlerde de Şah İsmail mazlumun dostu, barbarın, zalimin korkusu olmuştur.Devamı...


Hz.Hızır

 

Bismi Şah Allah Allah , Evvela Hakk'a, Muhammed'e ve Ehlibeytine niyaz eder, eksiğimizin tamam olmasını, Hakk için yazdığımız bu kelamları Cenab-ı Hakk'tan Pirimiz Üstadımız Pir İmam Hüseyin'in defterine kayd olmasını dileyip, Cenab-ı Şeyh Ahmed Tavili Tubi Dede'nin himmeti ile sözümüze başlarız...Devamı...

 

 


Duyurular

Şeyh Ahmed Dede Ocağı aktüel çalışma ve programlarına yönelik bilgiler...Devamı...


Alevilikte Kirvelik ikrarı

 

Sünnetin, özelikle inanıştan kaynaklanan örf, adet ve gelenekle birlikte bir ikrar bağı olarak görülmesindeki ana etken, insan sağlığı açısından biyolojik ve tıbbi bir öneme sahip olmasıdır. Farklı toplum ve dinlerde geleneksel kültür haline gelen bu  uygulamanın elbetteki inançsal ve sosyal boyutları gözardı edilmemelidir.Devamı...

 


Molla Köyü<< Geri   1  2  3  4  ileri >>


Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi