Belgeler


Şeyh Ahmed Dede Ocağına ait Seyyidlik ve Tarikat belgelerinin tercüme çalışmasını ile bilgilerini sayfamızdan takip edebilirsiniz...

Şecere/Belgeler

Şecere/Belgeler genel Fotoğraflar...


Osmanlı Belgeleri.....

Osmanlı Belgeleri'nde Şeyh Hasan'lılar...

Belge Çevirileri

Kazâ-yı mezbûra tâbi Müşar nâhiyesinde âsude olan Kutbu’l-Arifîn  Seyyid Şeyh Ebu’l-Vefâ Kuddise Sirruhu’l-Azîz’in zâviye-tekyesinde zâviyedâr olup âyende ve revendeye it’âm-ı taâm içün...


600 Yıllık Şeyh...

CEDDÎMİZ SEYYÎD ŞEYH AHMED DEDE HAZRETLERİ İLE EVLÂTLARININ SÂDÂT-I VEFÂÎYYEDEN OLDUĞUNU İSPATLAYAN 600 YILLIK VEFÂÎ NESEB ŞECERESİ...

El Yazma Eserler

Şeyh Ahmed Dede evlatlarından Seyyid Molla Mustafa´ya ait  Buyruk 104 sayfadan oluşuyor...


Ali Abbas Ocağı Şeceresi...

 

 

 

Nasrun mine‟llahi ve fethun karîb ve beşşiri‟l-mü‟min Ya Muhammed ya Ali...    Paylaş

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi