Talip Ocak ve Köyler


Şeyh Ahmed Dede Ocağı Talibi Ocak ve Köyler


Tunceli (Dersim)

 

Baba Mansur Ocağı Pir ve Rehberleri Şeyh Ahmed Dedelerden gelmektedir

 

 

1. Seyyid Kasım evladı,Seyyid Mehmet kolu (Pirleri Şeyh Ahmed Dede evlatları)

 

2. Şöbek Köyü,Seyyid Aşur kolu,Seyyid Cafer oğulları (Pirleri Şeyh Ahmed Dede evlatları)

 

3.  Seyyid Mahmut evladı,Seyyid Ahmet kolu,Seyyid Hüseyin (KUR) (Rehberleri Şeyh Ahmed Dede evlatları)

 

4. Seyyid Mahmut evladı,Seyyid Ahmet kolu Seyyid Ali (KAL)  (Rehberleri Şeyh Ahmed Dede evlatları)

 

 

 

 

 

 

 

5. Babamansur Ocagi Seyitlerinden Pir Derviş Tur'un Şeyh Ahmed Dede Ocagi Baba Mansur Ocaginin Mürşid Ocagidir BeyanıAnkara

 

Seyyid Mehmet Abdal Ocağı Malatya’nın Şeyh Ahmed Dede Ocağı’nın talipleridirler

 

Malatya’daki Şeyh Ahmed Dede Ocağı, Seyyid Mehmet Abdallar’ın Mürşit Ocağı’dır.

Mehmet Abdal Ocağı’nın piri, Şıh S. Pir Hasan’dır. Evlâtları Malatya’nın Şıh Hasan köyünden gelip Mehmet Abdal Ocağı evlâtlarını yüzyıllarca görüp gözetmişlerdir. Yolun uzak oluşu ve iki evladının Evrateli köyünde vefat etmeleri üzerine bundan 158 yıl önce Şıh Hasan evlâtlarından S. Ahmed Dede; S. Hacı Ali Türabî evlâtlarından Büyük S. Mustafa Efendi’ye, S. Mehmet Abdal Ocağı evlâtlarını şartlı olarak emaneten bağlamışlardır.


Erzincan

 

Başköylü Hasan Efendi (Hasan Sani) Kureyşan Ocağı

 

Dersimin Ovacık ilçesinde Şeyh Ahmed Dede ocağından el aldığı bilinmektedir.


Tokat

 

Tokat Çerçi Köyü


Elazığ

 

Elazığ Karakoçan Seyyid Cemal Abdal Ocağı Şeyh Ahmed Dede Ocağı’nın talipleridirler.


Malatya/Erzincan/Tunceli (Dersim)

 

Balaban Aşireti


Tunceli (Dersim)/Elazığ

 

Seyyid Seyfettin Ocağı Dersim/Tunceli, Elazığ yöresinde, halk arasında Seyyid Sabun olarak da bilinir. (Pirleri Şeyh Ahmed Dede evlatları)


Elazığ Baskil

 

Bilal Uşağı Köyü


Kaynak:

 

Baba Mansur Ocağı Derneği

 

Kadir Doğan (Araştırmacı Yazar)

 

Hasan Doğan Dede (Cemal Abdal Ocağı)

 

Seyyid Hakkı Dede [Seyyid Seyfettin (Sabun) Ocağı]

 

Ali Abbas (Celal Abbas) Ocağı Seceresi 1155; Hasan Gazi Sultan Celil Yâh Sultan’a eyvallah idüb  Calil Yah Sultan İdriszâde’ye Altıkarışzâde Seyyid Ali’ye eyvallah idüb Şeyh İbrahim Dede Karhun’a Dede Karhun Garib Musa’ya Garib Musa Hızır Lala’ya o kimse Şah Sultan Baba Mansur’a eyvallah idüb Şah Sultan Baba Mansur Şeyh Ahmed Ahmed Dede’ye eyvallah idüb Şeyh Ahmed Musa Rıza kavlinde filan...

 

Baba Mansur Ocağı Seyitlerinden Pir Derviş Tur'un Şeyh Ahmed Dede Ocağı Baba Mansur Ocağının Mürşid Ocağıdır Beyanı (https://www.youtube.com/watch?v=QU-ENheT_NU)

Devamı yakında...


Paylaş

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi