Anasayfa 3


El Yazma Eserler

 

Şeyh Ahmed Dede evlatlarından Seyyid Molla Mustafa´ya ait...Devamı...


Isa Köyü

Isa Köyü (Malatya) Akar Güneş...Devamı...


Video


Hüseyin Çelik/Haydarî 1930-2008

 

Ovacık’ın Koco Sori/Bodik Köyü’nde Horasan’dan geldiğimiz ve Şeyh Ahmed evladı olduğumuzdan şeceremiz de mevcuttur. Biz On İki İmamlar’ın, Hünkar Hacı Bektaşi Veli erenlerin doğrultusuna bağlıyız ve inançlıyız, bunu da sonuna kadar devam etmesini dilerim. Şecere cedlerimizden geliyor, Şeyh Hasan evlatları olarak geçer. On iki aşiretin bir babadan geldikleri...Devamı...


Abdulvahap Gazi Türbesi

Abdulvahap Gazi Türbesi Elazığ (Eda Avcı)...Devamı...


Hıdrellez

 

Anadolu halk folklorunda Hızır veya Hızır-İlyas kültürü çok iyi bir şekilde yansıtılmaktadır. Hıdrellez ve Nebî (Hızır-Nebî) bayramıdır. Hıdrellez büyük bir çoğunlukla Anadolu ve Balkan’larda yaşamakta olan Aleviler arasında biliniyor. Eskiden Roze Xızır (Hızır günü) de denilen Hıdrellez, halk arasındaki yaygın inanca göre, Hızır ile İlyas’ın bir araya ya da buluştukları gündür. Hızır ile İlyas’ın buluştukları günün anısına iki ismin birleşmesinden doğan Hıdrellez kavramıda böylece ortaya çıkmıştır....Devamı...


Projeler

 

Şeyh Ahmed Dede Ocağı güncel Arşiv calışması...Devamı...


MALATYA ARGUVAN KUYUDERE (MİNAYİK) KÖYÜ DEDELER KURULTAYI

 

Sakallı Hüseyin Dede, Hacı Bektaş Veli Postnişini Ahmet Cemalettin Çelebiden aldığı emir üzerine 1915 yılı güzünde Mineyik Köyünde 40'ın üzerinde Seyyid Ocağı'nın katıldığı bir "Dedeler Kurultayı'' düzenler. Mineyik'te Seyyid Ocaklarının toplanmasının iki temel nedeni vardır: Birincisi: 1 Ağustos 19l4'te Seferberlik ilan edilerek, fiilen Birinci Dünya Savaşı'na katılma kararı alınır. Bu nedenle Osmanlı Padişahı Sultan Reşat ile İttihat ve...Devamı...


EMİRE’L-MÜMİNİN’İN MEZARTAŞI

 

Türbenin batı yönünde bulunan Şeyh Ahmed Dede(Yesevî)’nin oğlu ol­duğu ifade edilen bu mezarın, “Emir’el mü’minin” unvanı ile anıldığı söy­lenmektedir...Devamı...


ŞEYH AHMED DEDE VE TESLIM ABDAL TORUNU DERVIŞ ALI'NIN MEZARTAŞI (ŞEYH HASAN KÖYÜ)

 

 

 

"1187" tarihinde ölen "El" mağfûr es'seyyid Derviş Ali ibn'i-seyyid Süleyman ibn´i Teslim (Abdal) bin'i Abdullah

 

Bu kayitlardan inşa tarihinden ziyade tamir tarihi olduklarını ve bu bakımdan da Şeyh Hasan Dede ile Derviş Ali'nin...Devamı...

Onar Köyü

Onar Köyü (Akar Güneş)...Devamı...


Basında Biz

 

Şeyh Ahmed Dede Ocağı ile ilgili güncel haberler...Devamı...


Hicri 1102 Tarihli Belge

 

Malatya Kadısına Hüküm ki,

 

Kazâ-yı mezbûra tâbi Müşar nâhiyesinde âsude olan Kutbu’l-Arifîn  Seyyid Şeyh Ebu’l-Vefâ Kuddise Sirruhu’l-Azîz’in zâviye-tekyesinde zâviyedâr olup âyende ve revendeye it’âm-ı taâm içün kazâ-yı mezbure tevâbiinden Şeyh Hasanlu ve Üç Bölük ve Erdek ve Teşlu nâm mezraların mahsûlâtı vakf olup ve ahâlisi dahi avârız-ı dîvâniye ve tekâlif-i örfiyyeden muâfiyet üzere salâtîn-i mâziyeden muâfnâme ve yedimizde evâmir-i şerife...Devamı...


Bodik Köyü

Bodik Köyü...Devamı...


Hüseyin (Efendi) Karaduman Dede ve Ahmed Yesevi üzerine...

 

Şeyh Hasan (Tabanbükü) Köyünden Ibrahim Karadumanın Babası Hüseyin Baba köyün üstündeki dağin bir oyuğuna (mağaraya) girerek,23 yıl cile doldurmus ve Hakka yürümüşdür.Köyde anlatılanlara göre,Hüseyin Babanın oyuğa girme gerekcesi,Ahmed Yesevinin ki gibi Hz Muhammedin 63 yıl Hayat sürmesidir.63 yıldan sonraki yaşamın batini,icedönük bir bakişla,kendini manen disipline edip,Hakk ile hak olmak icin,cile doldurmak,tevhid ve zikir cekmek icin,sadik yari kara topragin bir oyuguna kendini hapseder....Devamı...


Talip Ocak ve Köyler

 

Şeyh Ahmed Dede Ocağı talibi ocak ve köyler...Devamı...


Kâmer-i Benî Hâşim İmâm Ebû'l Fâdl Abbâs

 

Giriş

 

Tarih boyunca Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi vessellem- Efendimizin Ehl-i Beyt'inin mensupları arasında çok değerli şahsiyetler ortaya çıkmıştır...Devamı...


GEVHER ANA'NIN MEZARTAŞI (ŞEYH HASAN KÖYÜ)

 

 

Şeyh Ahmed Dede’nin hanımı olduğu ifade edilen Gevher Ana’ya ait ol­duğu söylenmektedir. Gevher Ana’nın aynı zamanda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad (1220-1237)’in kız kardeşi olduğu da menkabe olarak ifade edilmektedir.(19) Bu mezarın şahide taşının...Devamı...


Hüseyin Orhan Dede

Hüseyin Orhan Dede (Istanbul)...(Akar Güneş)...Devamı...<< Geri  1  2  3  4  ileri >>


Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi