MALATYA ARGUVAN KUYUDERE (MİNAYİK) KÖYÜ DEDELER KURULTAYI

 

Sakallı Hüseyin Dede, Hacı Bektaş Veli Postnişini Ahmet Cemalettin Çelebiden aldığı emir üzerine 1915 yılı güzünde Mineyik Köyünde 40'ın üzerinde Seyyid Ocağı'nın katıldığı bir "Dedeler Kurultayı'' düzenler. Mineyik'te Seyyid Ocaklarının toplanmasının iki temel nedeni vardır: Birincisi: 1 Ağustos 19l4'te Seferberlik ilan edilerek, fiilen Birinci Dünya Savaşı'na katılma kararı alınır. Bu nedenle Osmanlı Padişahı Sultan Reşat ile İttihat ve Terakki önderleri Talat ve Enver Paşa'lar Ahmet Cemalettin Çelebi'ye, Alevi-Bektaşilerden oluşacak gönüllü bir "Mücahidin Alayı" kurmasını ve başına geçmesini önerirler. Bu öneri Çelebi tarafından kabul görür. Bütün Seyyid Ocaklarına, Alevi Aşiretlere durum bildirilir. Mineyik Toplantısı'nın birinci sebebi bu olup, Mücahiddin Alayı'na asker ve yardım toplanır..İkinci nedene gelince, 1826 Yeniçeri katliamından sonra Bektaşi Tekkeleri ve Alevi Dergahları kapatılmış, Dedeler ve Babalar sürülmüş, yolak zinciri kopmuştur. Mineyik Seyyid Ocaklarının toplantısının bir amacı da; "Dedelik Kurumu" yol zincirinin, Mürşid-Pir-Rehberlerinin yeniden oluşturulmasıdır.

 

Toplantıya davet edilen ve saptayabildiğimiz Seyyid Ocakları arasında şunlar, temsilcileriyle "Kurultaya" katılmışlardır:"Ağuçan, Kureyşan, Kara Pir Bad, Baba Mansur, Üryan Hızır, Hıdır Abdal, Battal Gazi, Sinemil, Hubyar, Güvenç Abdal, Piri Baba, Derviş Cemal, Garip Musa, Gözü Kızıl, Hüseyin Abdal, Dede Kargın,Şeyh Bahşiş,Seyh Hasan-Şeyh Ahmed Dede, Şah İbrahim, Pir Sultan, Şah Şaddı, Hızır Samut, Saru Saltuk, Çoban Abdal, Şeyh Delil Berhican, Haydar Baba, Sey-yit Sabur, Celal Abbas, Zeynel Abidin, İmam Rıza, Koyun Baba, Şıh Çoban, Veli Baba, Koca Leşker, Abdal Musa, Ali Baba, Hüseyin Gazi, Hasan Dede, Koç Baba, Dedemoğlu.

 

Toplantıda Cemalettin Çelebi'yi ve Hacı Bektaş Veli Ocağı'nı temsilen bir Çelebi de bulunur. Bu ikinci oturumda alınan kararlardan birincisi; Hacı Bektaş Veli Ocağı'nın "Velayet Makamı" olduğu kabul edilerek, temsilcisi ve Mürşid-i Kamil olarak da Ahmet Cemalettin Çelebi, "Anadolu'daki tüm seyyidlerin başı olarak" tescil edilir ve Seyyitler kurulunca onaylanır. İkincisi, Seyyid Ocakları'nın talipleri köy-köy, kasaba-kasaba belirlenir. Üçüncüsü toplantıya iştirak eden Seyyid Ocakları'nın "Mürşit-Pir-Rehber" bağlantıları düzenlenir. Dördüncüsü: Ocakzade Dedeler'in öğretim ve eğitimlerinin iyi yapılarak gençleştirilmesi yönünde fedakarlık yapılması kabul edilir. Bu bağlamda Şeyh Hasan (Köyü) ve Ağuçan temsilcilerinin önerisiyle ve Seyyidler Kurulu'nun kararıyla, toplantıda bulunan bütün Seyyid Ocakları'nın "Mürşid"i olarak küçük yaşta olmasına karşın "Doğanzade Seyyid Hüseyin" benimsenir. Eğitimi için özel öğretmenler tutulması ve tahsisatlarının verilmesi karara bağlanır.


Paylaş

Kommentar schreiben

Kommentare: 1
  • #1

    İrfan Aydın (Sonntag, 24 Januar 2021 10:46)

    İrfan Aydın 3.Göz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
    Arkadaşlar çok özel ve önemli bir yazı yayınladınız. Fakat yazanın adı yok, kaynak yok. Lütfen bu kadar önemli bir makalenin sahibini de yazın. Saygılar sunarım �


Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi