Vakıf Belgemiz


Şeyh Hasan Köyü Karakaya Barajı alanı (1987) Ümit Serdaroğlu
Şeyh Hasan Köyü Karakaya Barajı alanı (1987) Ümit Serdaroğlu

Şeyh Ahmed Dede Vakfı

 

Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Hasanlu

 

Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Hasanlu tabi-i nahiye-i Muşar nam-ı diger Seyyid ki merhumü’l-mağfürleh Sultan Alaaddin -Keykubad- nevverallahu merkadehu iki başın bile vakf eylemiş.

 

Karye-i Şeyh Hasanlu tabi-i Muşar. Tamam malikane ce canib-i divani. Hasıl 178

 

Mezra-i Özbek tabi-i nahiye-i m. İki başı. Hasıl 312

 

Mezra-i Beyru tabi-i nahiye-i mezbure. Hasıl 200

 

Mezra-i Üç Bölük tabi-i nahiye-i mezbure. Hasıl 200

 

Mezra-i Hori tabi-i nahiye-i mezbure. Hasıl 200

 

Yekun 1090

 

Zikr olan karye mezari’in tamam malikaneleri ve canib-i divanileri Merhum Seyyid Ebu'l Vefa Tacü'l-Arifiyn Kaddesallahu sırrahu'l aziz evladından Şeyh Ahmed Tavil el-mülakkab Tecemi nevverallahu merkadehunun vakf idügi merhum Sultan Alaaddin’in iki yüz seksen dört yıl tarihle müverrah vakıfnamesi ve sonra şuhud-ı udul şehadetleri ile bir defa dahi sabit olduğunı yüz otuz dört yıl tarihle müverrah şer’i hüccetleri ve sahih murabbaa’at-ı sultaniyeleri olduğundan gayrı min zalikü’z-zaman ila hazel’-an bila-fasl vakfiyet üzere tasarruf etdüklerine cemm-i gafir min el- müslimin şehadet eyledükleri ecilden ber karar-ı sabık defter-i cedide vakf-ı mukarrer kayd olundı. 


Paylaş

Kommentare: 0

Yazarlar/Site Yöneticileri

   Volkan Doğan               Akar Güneş               Umut Gürses             Can Ali Çelik

Paylaş