Hz.Hızır

Bismi Şah Allah Allah , Evvela Hakk'a, Muhammed'e ve Ehlibeytine niyaz eder, eksiğimizin tamam olmasını, Hakk için yazdığımız bu kelamları Cenab-ı Hakk'tan Pirimiz Üstadımız Pir İmam Hüseyin'in defterine kayd olmasını dileyip, Cenab-ı Şeyh Ahmed Tavili Tubi Dede'nin himmeti ile sözümüze başlarız

 

Yedi derya deniz içinde balık,

Ne erler Yaratmış cenab-ı Halik

Şo dibi gözükmez bir kara delik

İçinden geçipte dönen Hızır'dır

 

Fukara

 

Hızır, İnsan-ı Kamil yani oluşumunu tamamlamış, Hakka ulaşmış ademi simgeler.

Geçmişten gelen menakıblarda yazılı bulunan simgelerde Hızır'ın dertlinin derdine dermana yetişen, bunu yapar iken karşılık beklemeyen bir zat olduğunu görüyoruz.

 

Şeriatta her derde yetişen, Tarik-i Erkanımızda mihmandar postunun sahibi , marifet kapısında İlm-i ledüne rehber, Hakikat kapısında ise Hızır, İnsan-ı Kamil'dir.

 

Mihmandar Postunun sahibi olması yolun talibinin her geleni Hızır bilip ona Hizmet etmesi gerektiği yolun en önemli kuralıdır.

 

" Her gördüğün Hızır bil ki,

Ali'ye Selman olasın"( Pir Hatai)

 

Hızır iyidir ve iyilere gözükür, biz iyi olursak her görünen bize Hızır olacaktır. Hizmet sahibi, hizmetini doğru bilir ise Hızır iyilere gözüktüğü için ve her geleni Hızır bildiğimiz için iyilerden olmuş olacağız. Aslında bu kuram Pir Hacı Bektaş'ın " Ayağa kalkacak isen Hizmet için kalk" kelamına da işaret eder.

 

Yer yüzünde ismi Nebi, Resul, Veli, Abdal , Pir vb olan cümle erler hizmet ehli olmuş ve karşılıksız iyilik yapmayı kendilerine vazife bilmişlerdir. Buyruklarda geçen Rıza Şehri anlayışıda aslında bu iyiliklerin bütünüdür.

 

" İyi olan iyidir, oğul" ( Erzincanlı Seyyid Nesimi Dede)

 

Erkana göre Pir-Talip ilişkisi aslında bir nevi Usta-Çırak ilişkisidir. Hızır bu konumda talibin hünerlerini çıkarmasında batini bir rol üstlenir. Yaşananlar zahiri olarak anlanamaz. Musa ile Hızır peygamberlerin kıssası buraya işaret eder. Taki pir Hızır gibi konuşup Musa gibi talibe olayın astarını anlatmasına benzer. Bu yaşanan bütünleşik sıralı hareket dizisine biz Dört Kapı Kırk Makam diyoruz. Aslında burada yapılan tüm görevler talibin iyi olabilmesi içindir.

 

İyi kelimesi, neye ve Kime göre iyi sorusunu ortaya koyacaktır. İyi burada Hakk'ın emri rızasına uygun yani yapılan hareketin Cenab-ı Hakk'ın katında kabul olması Hakk'ın razı olması gereken biçimdir.

 

Hani Hızır Nebi küçük bir çocuğu öldürdüğünde, Hakk razı iken bu harekete Musa zahiri bilgisine göre karşı çıkmıştı. Bizler bu noktaya baktığımızda Hızır batini, Musa şeriati simgeler. Bizler yapacağımız her harekette toplumun veya Halk'ın razı olacağına göre değil Hakk'ın razı olacağına göre hareket etmeliyiz.

 

"Olayım Der İsen Hızır

İrfan defterine yazıl

Şah heryerde hazır nazır

Görürde var görmez de var" ( Pir Sultan)

 

Velayetname-i Pir Hünkar Hacı Bektaş-i Veli de Hızır ile Pir'in buluşmasında, Hızır Nebi muhabbete gelmiş ve o demde uzun bir batini muhabbet edildiği görülmektedir, ayrıca dikkat çeken diğer bir nokta Hızır'dan yardım isteyen Fırtınaya tutulmuş gemide bulunanların çağrısına Hz Pirin de vakıf olması bizlere Hakikat ehli olanların Hızır ile ilişkisinin dünyevi olmadığına işaret ederken, Hz Pirinde Hızır makamında olduğunu göstermektedir. Bu noktanın bir çok delili vardır örneğin;

 

- Pirin Karadonlu Can Baba'nın bulunduğu kazanı soğutması

- Hoca Ahmed Yesevi'nin oğlu Haydar Sultan'ı kurtarması

- Güvenç Abdal'a Hint elinde yetişmesi

 

gibi Hz Hızır'ın özelliklerinin bir çoğu görülmektedir, hatta en can alıcı Menkıbe Güvenç Abdal'ın Hint eline emaneti almaya gittiği kişinin bir fırtınada yardım dilediğinde hz Pirin yetişmesi ile Hızır'ın gemiye yetişmesine haber verdiği iki farklı menkıbe bu noktayı desteklemektedir.

 

Sonuç olarak Hakk, Hz Hızır ile Batıni ispata gelmiş ve bunu göstererek toplumlara Hakk'ın Emri Rıza yolunu getirmiştir, bizlerin Hz Hızır'a olan bağlılığımızın dört kapıda nasıl farklılaştığı üzere biraz söz yazmaya çalıştık.

 

Hakk Muhammed Ali cümlemizi Hızır'a bende edip Hızır gibi olmamızı nasip eylesin, Hızır ayında Niyetleriniz ve Oruçlarınız kabul olsun, Hanenize Hızır uğrasın

 

Sıtk-i Sadakatla

 

Umut Gürses


Paylaş

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi