Emirel Müminin


EMİRE’L-MÜMİNİN’İN MEZARTAŞI

 

Türbenin batı yönünde bulunan Şeyh Ahmed Dede(Yesevî)’nin oğlu ol­duğu ifade edilen bu mezarın, “Emir’el mü’minin” unvanı ile anıldığı söy­lenmektedir. Mezarlıkta kitabesi okunabilen mezarlardan biri olan bu me­zarın, baş şahidesi sağlam olup, üzerinde:

 

“… (İntekale ilâ rahmetillahi) teala Hasan bin Ali bin Ali el-emir Şeyh İsmail” yazısı, kırık olan ayak şahidesi üzerinde de: “El-muharrem isna işrin seb’e aşerete tis’e mie. Yani “H.817 (1414 Mart) yılının Muharrem ayının yirmi ikinci günü” yazısı ulunmaktadır.

Mezar taşlarındaki kitabeleri ve menkabeleri değerlendirecek olursak. Şeyh Ahmed Dede’nin XIII. yüzyılın sonu ve XIV. yüzyılın ilk yarısında yaşadığını söyleyebiliriz.

 

 Doç. Dr. Muhammet Beşir AŞAN 


Paylaş

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi