ŞEYH HASANLI SEYYÎD DERVÎŞ BABA


ŞEYH HASANLI SEYYÎD DERVÎŞ HÜSEYÎN BABA

 
Asıl adı Hüseyîn olan Dervîş Baba çok zikrettiği için "Zâkîr" lakabı ile de tanınmıştır. Neseben/soy olarak; Hazreti Imâm Alî el-Murtezâ (K.V.)'nin nesline mensup ve Horasân ile Bağdat üzerinden eski Malatya bölgesine göç etmiş Şeyh Hasan Köyü'nde medfûn olan Seyyîd Ebûl Vefā Tâcûl Ârifîn hazretlerinin evlâdından Seyyîd Şeyh Ahmed Dede hazretlerinin torunlarından Seyyîd Şeyh Hasan'a mensuptur.

 

Aktarılan bilgilere göre Hazreti İmâm Hüseyîn (R.A.)'in türbesinin ve dergâh-ı şerîfinin olduğu Kerbelâ-ı Şerîf'de yaklaşık 12 yıl kadar manevî hizmet etmiştir. Daha sonraları ise Hazreti Rasûl-i Kîrâm -sallâllâhu aleyhi ve sellem- efendimizin kabr-i şerifinin bulunduğu Medine-i Mûnevvere'de de kısa bir zaman bulunmuştur. Manevî hizmetlerinden sonra Anadolu'ya dönüş yapmıştır. İlerleyen zamanlarda Sivas'ta bulunan ailesi birlikte Kahramanmaraş'a hicret etmiştir.

 

Tasavvufî mertebede "Dervîş" olarak bilinen ve irşâd görevine haiz olan Seyyîd Dervîş Baba dedemiz, etrafındaki insanlara manevî önder olmuştur. Kur'ân-ı Kerîm aşığı olarak ve daim tâ'at ile hemhal bir zât olarak meşhur olmuş ve kerâmetleri ile meşhuriyeti ziyâdelemiştir. Torunları tarafından aktarılan bilgilere göre celâl meşreb olan dedemiz geniş cüsseli, uzun saçlı ve dolgun sakallıdır. Başındaki "Seyyîdlik" alameti olarak "Yeşil Sarık", asası ve parmağındaki Kerbelâ'dan aldığı yüzüğü sevenlerine dağıtılmış ve Hilâfet icâzetnâmesi diğer şahsî-manevî eşyaları kaybolmuştur.

 

Seyyîd Dervîş Baba dedemizin eşi Elîf Ana'dan 4 kızı omuştur: Hazal (Hazney), Fatıma, Bessey ve küçük yaşta vefat eden Zarife. En büyük kızı Hazal (Hazney) babası ile aynı soydan gelen amcauşaklarından Şeyh Hasanlı Şeyh Mehmed Dede oğlu Hasan Koca'nın oğlu Abbas DELİCE ile evlenir ve bu evlilikten İsmail, İbrahim, İmam, Musa ve Hacı isimli çocukları dünyaya gelir. Bessey adlı kızı Sinemilli Aşiretine mensup Murat SOĞUKSU ile evlenir ve bu evlilikten Hasan Hüseyin SOĞUKSU dünyaya gelir. Fatıma adlı kızının ise Hatice (Hate) ÇİFTÇİ adlı bir kızı olmuştur.

Seyyîd Dervîş Baba'nın hayatında ve vefatından sonra birçok harikulâde halleri olduğu bilinmektedir. Fânî âlemden Bâkî âleme göçtüğü vefat anında dahi Cenâb-ı Hakk'ın kendisine lutfettiği kerâmet ile bu dünyadan göçüp manevî büyüklüğünü ortaya koyan bir Ehl-i Hakk'tır (Biiznillâh-i Te'âlâ).

 

Ceddî Hayder-i Kerrâr Atası Şeyh Hasan 

Nesl-i Ehl-i Kisâ'dır Seyyîd Dervîş Baba

 

Âşıkân-ı Kitâbullâh Dervîşân-ı Horasân

Hâdîm-i Kerbelâ'dır Seyyîd Dervîş Baba

 

Sahibu'l Keramettir Şahiddir Muhîbbân

Hem Velîyyullâh'dır Seyyîd Dervîş Baba

 

Muhtâc-ı Himmet Garîb Muhammed Can

Evlâdına Muktedâdır Seyyîd Dervîş Baba

 

 

Yazan: Seyyîd Dervîş Baba torunlarından Şeyh Hasanlı Muhammed Can

 Paylaş

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi