ŞEYH HASANLI SEYYÎD DERVÎŞ BABA


ŞEYH HASANLI SEYYÎD DERVÎŞ BABA

 

Asıl ismi Hüseyîn olan Dervîş Baba çok zikrettiği için "Zâkîr" lakabı ile de bilinmiştir. Aslen/köken olarak; Hazreti Imâm Alî el-Murtezâ (K.V.)'nin soyundan gelen ve Horasân ile Bağdat üzerinden eski Malatya bölgesine göç etmiş Şeyh Hasan Köyü'nde medfûn olan Seyyîd Ebûl Vefā Tâcûl Ârifîn hazretlerinin evlâdından Seyyîd Şeyh Ahmed Dede hazretlerinin torunlarından Seyyîd Şeyh Hasan'a mensup olduğu bilinmektedir.

 

Aktarılan bilgilere göre Hazreti İmâm Hüseyîn (R.A.)'in türbesinin ve dergâh-ı şerîfinin

olduğu Kerbelâ-ı Şerîf'de yaklaşık 7 yıl kadar manevî hizmet etmiştir. Daha sonraları

Hazreti Rasûl-i Kîrâm -sallâllâhu aleyhi ve sellem- efendimizin kabr-i şerifinin bulunduğu

Medine-i Mûnevvere'de de kısa bir zaman bulunmuştur. Manevî hizmetlerinden sonra

Anadolu'ya dönüş yapmıştır. İlerleyen zamanlarda Sivas'ta bulunan ailesi birlikte

Kahramanmaraş'a göçmüştür.

 

Tasavvufî mertebede "Şeyh" olarak bilinen Seyyîd Dervîş Baba dedemiz, etrafındaki

insanlara rehber olmuştur. Kur'ân-ı Kerîm aşığı olarak ve daim tâ'at ile hemhal bir zât olarak

meşhur olmuş ve kerâmetleri ile meşhuriyeti ziyâdelemiştir. Torunları tarafından aktarılan

bilgilere göre celâl meşreb olan dedemiz geniş cüsseli, uzun saçlı ve dolgun sakallıdır.

Başında "Seyyîdlik" alameti olarak "Yeşil Sarık", elinde asası ve parmağında Kerbelâ'dan

aldığı yüzüğü vardır. Fakat ne yazık ki şahsî eşyaları bizlere kadar ulaşmamıştır ve en son

yüzüğü aile büyüğümüz tarafından kaybedilmiştir.

 

Seyyîd Dervîş Baba dedemizin eşi Elîf Ana'dan 4 kızı omuştur: Hazal (Hazney), Fatıma,

Bessey ve küçük yaşta vefat eden Zarife. En büyük kızı Hazal (Hazney) babası ile aynı

soydan gelen amcauşaklarından Şeyh Hasanlı Şeyh Mehmed Dede oğlu Hasan Koca'nın oğlu Abbas DELİCE ile evlenir ve bu evlilikten İsmail dedem, İbrahim, İmam, Musa ve Hacı isimli çocukları dünyaya gelir. Bessey adlı kızı Sinemilli Aşiretine mensup Murat SOĞUKSU ile evlenir ve bu evlilikten Hasan Hüseyin SOĞUKSU dünyaya gelir. Fatıma adlı kızının ise Hatice (Hate) ÇİFTÇİ adlı bir kızı olmuştur.

Seyyîd Dervîş Baba'nın hayatında ve vefatından sonra birçok harikulâde halleri olduğu bilinmektedir. Fânî âlemden Bâkî âleme göçtüğü vefat anında dahi Cenâb-ı Hakk'ın kendisine lutfettiği kerâmet ile bu dünyadan göçüp manevî büyüklüğünü ortaya koyan bir Ehl-i Hakk'tır (Biiznillâh-i Te'âlâ).

 

Hâdîm-i Kerbelâ Dahi Aşıkân-ı Peygamber

Şeyh Hasan Evlâdıdır Nesl-i Pâk-i Hâyder

Kerâmetiyle Meşhur Bektâşî Meşreb Bir Er

Seyyid Hüseyîn'e Cümlesi Dervîş Baba Der

 

YAZAN: MUHAMMED CANPaylaş

Kommentare: 0

Yazarlar/Site Yöneticileri

   Volkan Doğan               Akar Güneş               Umut Gürses             Can Ali Çelik

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi