ŞEYH AHMED DEDE OCAĞI VE BODİK ŞECERESİ KONFERANSI

 

23 Mayıs 2019 tarihinde Tunceli-Ovacık Merkezde Kozluca Derneği Başkanı Sinan Erdoğan’ın desteği ile 12 Alevî Seyyîd Ocağı’ndan Şeyh Ahmed Dede Ocağı hakkında bir konferans düzenlendi. Konferansın konusu genel olarak; söylenceden hakikâte Şeyh Ahmed Dede Ocağı, Tunceli’deki alt kolları olan Şeyh Hasan ve Seyyîd Ali sülâleleri ile Şeyh Hasanlılara ait Bodik Şeceresi idi. Konferansın moderatörlüğünü Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Kütüphane Daire Başkanı Erdal GÜR gerçekleştirdi. Çerağ uyandırılması ve Duvâzdeh-i İmâm okunması ile başlayan etkinlik Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeleri’nin anlatımları ve akabinde Şeyh Ahmed Dede Ocağı’nın Elazığ-Baskil Şeyh Hasan Kolu ile Tunceli Şeyh Hasan ve Seyyid kolu temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti.

Birinci oturumda akademisyenlerden ve Kureyşan Ocağı mensuplarından Kadir BULUT “Ocak Kültü”, Şeyh Hasanlılardan Dr. Yalçın ÇAKMAK “Tarihte Alevi Katliamları ve Şeyh Hasanlılar” ve Doç.Dr. Murat Cem DEMİR “Asimilasyon Politikaları ile Kimlik Meselesi” konularını ele aldılar.

İkinci Oturumda ise Şeyh Ahmed Dede Ocağı’ndan Âşıklık-Ozanlık geleneği önderleri olan Seyyîd Dervîş Teslîm Abdâl, Seyyîd Dervîş Ali, Aşık Kemter Yusuf, Kangozâde Cafer Baba, Koçgirili Ali Şîr, Şeyh Hasanlı Ozan Haydarî geleneğin devamlarından olan Seyyîdân Kolundan Kul Fukara mahlaslı Umut GÜRSES’in anlatımı ile anıldı. Yine Seyyîdân Kolunun Rehber ailelerinden olan Koca Sori evlâtlarından ve Avusturya Şeyh Ahmed Dede Ocağı Dedesi İsmail BUDAK Dede de geçmiş büyükleri ve gelenekleri üzerine bir konuşma yaptı.

Elazığ-Baskil Şeyh Hasan Köyü’nden Ekrem GÜLTEKİN Dede geçmişteki sülale büyüklerinin Tunceli ile Malatya arasında devamlı bir bağın olup gelip gittiklerini ve her sene ortalama 6 ay kadar kalındığını ifade ederken örnek olarak ise; Divâne Abbas Dede, Teslîm Ağa, Diyap Ağa, Seyyîd Rıza ve ailesinin gelip gittiğini hatırlattı. Yine Şeyh Hasan Köyü temsilcilerinden ve Seyyîd Dervîş Teslîm Abdâl evlâdından olan Akar GÜNEŞ Şeyh Ahmed Dede Ocağı’na ait Seyyîdlik Şecerelerini, Safevî Bayrağını, Âlem-Sancak, 40 Budaklı Şamdan ve Şifâ Tası gibi yadigarları tanıttı.

Tunceli Şeyh Hasan Kolu temsilcilerinden Şeyh Hasanlı Ozan Haydarî torunu Can Ali ÇELİK sözlü ve yazılı literatüre giren, tarihteki yaşlı bilgelerin, pirlerin ve yazarların aktarımlarının dayanağını, Tunceli Kolunun Bodik Şeceresi’ni, Malatya Kolunun en eski Seyyîdlik-Vefâî Şeceresi olan Şeyh Hasanlı Şeyh Mahmud Şeceresi’ni ve Hacı Bektaş-i Velî Dergahı Postnişini Seyyîd Nebî Dedebaba tarafından Seyyîd Ebû’l-Vefâ evlâdından Şeyh Hasanlı Seyyîd Kamber Halife’ye verdiği icâzetnâmeyi, Osmanlı Padişahlarınca verilen Şeyh Hasan Köyü Vakıf ve Seyyîdlik Belgeleri ile Ferman ve de Berâatnâmeleri sunarak sözlü geleneğin hakikatle ne derece uyuşmuş olduğunu göstermiş oldu.

Konferansın sonunda varılan sonuç; halk arasında meşhur olmuş Şeyh Hasan evlatlarının Pîr-i Türkistân Hace Ahmed Yesevî ile soy bağının olmadigi Bektâşî-Yesevî yolu ile manevi bağının olduğu ortaya konurken, Şeyh Ahmed Dede Ocağı’nın atası Şeyh Ahmed Dede’nin Vefâî tarikatının Pîri Seyyîd Ebû’l-Vefâ Tâcu’l-Ârifîn’in evlâdı olduğu belgelerle ortaya konularak , Yesevî-Vefâi meselesi de açıklığa kavuşmuştur. Etkinliğin sonunda Şeyh Hasan Ocağı’nın Pîri Seyyîd Rıza’nın Ağdat’taki, Bodik Köyü ve Seyyîd Koca Sori ve de ardından Şeyh Hasanlıların Merkez Köyü olan Eski Malatya olarak bilinen Elazığ-Baskil’deki Şeyh Hasan Köyü’ndeki Şeyh Ahmed Dede Türbesi ve Dergahı/Cemevi ziyaretlerinde kurban kesimiyle niyazlar yapılarak son buldu.

Bir sonraki adımın dernekleşme ile beraber arşiv çalışmalarına hız vermek,ocak etkinliklerindeki panellerde yer almak ve Şeyh Ahmed ile Şeyh Hasan Dede türbelerinde her yıl bir araya gelerek anma etkinlikleri düzenlemek olduğu vurgulandı.

Can Ali ÇELİKPaylaş

Kommentar schreiben

Kommentare: 1
  • #1

    şener güven (Freitag, 15 November 2019 18:27)

    sizlerle görüşmek ve tanışmak dileğimdir ben seyyid kemal torunuyum yakatarla köyü eski adı zaruktenim şu bursanın kestel ilçesinde ikamet etmekteyim amacım bütün seyyid kemalin secerede bulunan yerden sonrasını yazmak allah bizlere ve sizlere yardım etsin


Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi