Tunceli Merkez Köyü olan Bornak / Düzpelit köyünde Sah Ahmed Dede Ocağı ziyareti


Tunceli merkez köyü olan

Bornak /Düzpelitköyünde 

Şah Ahmet dede Ocağın tarihi dokusunu gösteren simgeleridir.

Babam Seyd Mahmut Doğanoğlu ile beraber kısa bir çekim yaptım ve bu fotoğraflar  kayıt altına alındı.

 

Şah Ahmet dede Ocağı,

Tunceli/Dersim merkeze bağlı,Bornak/Düzpelit köyün’dedir.

Yüzyıllardan beri şifa olarak halk dilinde karınca,yani cilt (Egzama)hastalıklarına kullanılan teberik(kutsal toprak)Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle gelen hastalara şifa olmaktadır.

Tıbbı tedavisi olmayan bu hastalık,günümüzde halen Ocak’ta hizmeti devam etmektedir.

Pirim Şah Ahmet dede cümlemizin yardımcısı olsun,Hızır kılavuzumuz olsun.

Tarihi ve efsanevi olarak,Ocağın bundan bir asır önce,teberiğin aktığı yerden un akarmış ve bu undan ekmek yaparlarmış.Süreç içerisinde ocağa yeni gelin gelir ve aile büyükleri geline,kızım un alırken sakın üstünü açıp bakma derler.

Fakat gelin merak eder ve  örtüyü açar un almak isterken gözünde geviş getiren yılan görür ve korkarak uzaklaşır.

Bu tarihi günden sonra un kesilir sadece teberik olarak akar.

Günümüzde hala bu teberik yerinde buğday taneleri bulunur.


Yine köy halkın anlattıklarına göre,kuraklık zamanlarında lokmalar yapılırdı ve ocağa gidip dua ederlerdi.


Yine Ocağın ilk inşasında,Kimi rivayetlere göre Tunceli-Hozat arasında bulunan kırmızı dağdan büyük bir Cerang yani ocağın üstüne büyük bir Meşe kolon koymak için kesilir.

Ertesi gün kolonu getirmek için kırk kişiden oluşan insanlar giderler fakat çok ağır olan kolonu taşıyamazlar eve geri dönerler.

Daha sonra köyün karşısında uzun ağaç mevkii (Daraderge) denen yerden meşe kolun hazırlıklarını yaparlar.

Sabah kalktıklarında bakarlar kolun ocağın üzerinde olur.

Verilen bu tarihi bilgiler, çevremizde bilinen yaygın bir inanıştır.

Hakk-Muhammed-Ali Cümle canların yardımcısı olsun.

 

Aşk-ı Niyazlarımla 

 

Ali Rıza Doğanoğlu

 

Not: Ali Rıza Doğanoğlu’nun bilgisi olmadan paylaşılmasına ve yayınlanmasına izin verilmez.Paylaş

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi